Pixels Service 

คู่มือการใช้งาน

รวมคลิป คู่มือการใช้งานออนไลน์ 

การใช้งานเบื้องต้น กล้องวงจรปิดไร้สาย Wifi Kits W Series

Wifi Kits W Series ใช้งานง่าย ติดตั้งเองได้ 

มีอุปกรณ์ให้ ครบเซ็ต!!! ไม่ต้องตั้งค่าอะไร เสียบไฟก็ใช้

ได้เลย  แถมรับประกันยาวนานถึง 3 ปี 

การตั้งค่าดู Online ผ่านมือถือ กล้องวงจรปิดไร้สาย Wifi Kits W Series

วิธีการ Repeter (ทวนสัญญาณ) กล้องวงจรปิดไร้สาย Wifi Kits W Series

1 / 3

Please reload

© 2023 by HightLight Corporation Co.,Ltd.