แจ้งเตือน ผู้บุกรุก ผ่าน LINE

สั่งหมุน [ซูม] ก้ม เงยได้ 180 ํ

สามารถสื่อสาร โต้ตอบระหว่างกันได้

เทคโนโลยี การบันทึกข้อมูล H.265+