top of page

กล้องวงจรปิดไร้สาย
ALL NEW X SERIES

           • ข้อมูลสินค้า            

PIXELS-W-X-SERIES-4CH-0328_3mp_edited.pn

กล้องวงจรปิดไร้สาย ชุด 4 ตัว คมชัด 3 ล้านพิกเซล

ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือ

PIXELS-W-X-SERIES-8CH-0375_3mp.png

กล้องวงจรปิดไร้สาย ชุด 8 ตัว คมชัด 3 ล้านพิกเซล

ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือ

           • รีวิวสินค้า            

bottom of page