top of page

กล้องวงจรปิดไร้สาย
ALL NEW X SERIES ZOOM

           • ข้อมูลสินค้า            

PIXELS-W-X+ZOOM(3+1CH)-0412_3mp.png

กล้องไร้สาย ชุด 4 ตัว รุ่นหมุน 180° ซูมไกล 4 เท่า

พูดโต้ตอบสนทนาได้

PIXELS-W-PREMIUM-SET-4CH-0335.png

กล้องไร้สายชุดพรีเมี่ยม หมุน 180° ทั้ง 4 ตัว

พูดโต้ตอบสนทนาได้

PIXELS-W-X+ZOOM(7+1CH)-0382_3mp.png

กล้องไร้สาย ชุด 8 ตัว รุ่นหมุน 180° ซูมไกล 4 เท่า

พูดโต้ตอบสนทนาได้

PIXELS-W-PREMIUM-SET-8CH-0354.png

กล้องไร้สายชุดพรีเมี่ยม หมุน 180° ทั้ง 8 ตัว

พูดโต้ตอบสนทนาได้

           • รีวิวสินค้า            

bottom of page