ยุทธิ์เมียโทรตาม ให้กลับบ้านไปแลลูก
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ