กล้องตรวจจับวัดอุณหภูมิ

Pixels Thermo Scan

Pixels Thermo Scan WiFi Camera

🌡กล้องวัดไข้ ไร้สาย 100%
 
 ไม่ต้องอยู่ใกล้ก็เช็กได้!

🔘  ใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับความร้อน

      ในการวัดอุณหภูมิของผู้คน

🔘  เมื่อมีคนเดินเข้ามาในรัศมีของกล้อง

      จะมีการเตือนให้หยุดเพื่อตรวจสอบ

         ☑ ภาษาไทย

         ☑ ภาษาอังกฤษ

 

🔘  ใช้เวลาเพียง 0.5 วินาที/คนเท่านั้น!!

🔘  ระยะหวังผลในการตรวจวัดอุณหภูมิ 

         > 20 ซม. -1 เมตร 

         ☑ ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือ 30 ซม.

 

🔘  ค่าความคลาดเลื่อนอยู่ที่ 0.3 องศา

🔘 ค่าความคลาดเลื่อนอยู่ที่ 0.3 องศา

 

⚠ ข้อแนะนำ ! 

 

กล้องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ทำงานในร่ม เท่านั้น!! 

ไม่แนะนำให้ใช้ภายนอก หรือแม้แต่จุดที่มีลมแอรเป่า 

เพราะอาจจะทำให้ค่าคลาดเคลือนได้

⚠ ถ้าอุณหภูมิเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้

    จะมี “เสียงแจ้งเตือน”

      

      ☑ ผ่านกล้อง 

      ☑ แอปพลิเคชั่นในมือถือ

Pixels Face Thermo Scan Camera

© 2023 by HightLight Corporation Co.,Ltd.