top of page

รวมสินค้าและราคา กล้องวงจรปิดไร้สาย | PIXELS | นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยที่ทันสมัย

PRODUCTS

สินค้าของเรา

EV CAM -B01_INDOOR_Shopee.png

กล้องแบตเตอรี่ไร้สาย ติดตั้งใช้งานง่าย

โยกย้ายสะดวก ไร้สาย 100% คมชัด 4 ล้านพิกเซล 

ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ 24 ชม.

EV CAM -B02_OUTDOOR_Shopee.png

กล้องแบตเตอรี่ไร้สาย ทนฝนติดนอกอาคารได้

ติดตั้งใช้งานง่าย โยกย้ายสะดวก ไร้สาย 100%

คมชัด 4 ล้านพิกเซล ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือ

ได้ทุกที่ 24 ชม.

bottom of page