top of page

รวมสินค้าและราคา กล้องวงจรปิดไร้สาย | PIXELS | นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยที่ทันสมัย

PRODUCTS

สินค้าของเรา

EV CAM -B01_INDOOR_Shopee.png

กล้องแบตเตอรี่ไร้สาย ติดตั้งใช้งานง่าย

โยกย้ายสะดวก ไร้สาย 100% คมชัด 4 ล้านพิกเซล 

ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ 24 ชม.

EV CAM -B02_OUTDOOR_Shopee.png

กล้องแบตเตอรี่ไร้สาย ทนฝนติดนอกอาคารได้

ติดตั้งใช้งานง่าย โยกย้ายสะดวก ไร้สาย 100%

คมชัด 4 ล้านพิกเซล ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือ

ได้ทุกที่ 24 ชม.

สินค้า PIXELS CCTV จำหน่ายตรงจากศูนย์บริการในช่องทางดังนี้เท่านั้น

Pixelscctv

@pixelscctv

สินค้าที่ถูกจำหน่ายในช่องทางดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ และ การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

หมายเหตุ : ศูนย์บริการไม่มีจำหน่ายในช่องทางอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น

bottom of page