top of page

รวมสินค้าและราคา กล้องวงจรปิดไร้สาย | PIXELS | นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยที่ทันสมัย

PRODUCTS

สินค้าของเรา

L Series -Aw Product WEB.png

กล้องวงจรปิดไร้สาย 2 ล้านพิกเซล ชุด 4 กล้อง

คมชัด 2 ล้านพิกเซล ดูออนไลน์โทรศัพท์มือถือ

PIXELS-W-WIFI-KIT-S-SERIES-0435.png

กล้องวงจรปิดไร้สาย มินิเซ็ท ชุด 2 กล้อง

พูดคุย โต้ตอบได้ มาพร้อมเครื่องบันทึก

PIXELS-WIFI991_edited.png

กล้องวงจรปิดใส่ซิม ติดไซเรน พูดโต้ตอบได้

คมชัด 3 ล้านพิกเซล เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi

991 4g.png

กล้องวงจรปิดใส่ซิม ติดไซเรน พูดโต้ตอบได้

คมชัด 3 ล้านพิกเซล เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi

New-Solar.png

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานแบบไร้สาย 100% คมชัด 3 ล้านพิกเซล

New-Solar.png

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานแบบไร้สาย 100% คมชัด 3 ล้านพิกเซล

PIXELS-W-WIRELESS-0243_edited.png

ตัวขยายสัญญาณกล้องไร้สาย

เพิ่มความแรงให้กับกล้องวงจรปิดไร้สาย

สินค้า PIXELS CCTV จำหน่ายตรงจากศูนย์บริการในช่องทางดังนี้เท่านั้น

Pixelscctv

@pixelscctv

สินค้าที่ถูกจำหน่ายในช่องทางดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ และ การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

หมายเหตุ : ศูนย์บริการไม่มีจำหน่ายในช่องทางอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น

bottom of page