top of page

รวมสินค้าและราคา กล้องวงจรปิดไร้สาย | PIXELS | นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยที่ทันสมัย

PRODUCTS

สินค้าของเรา

PIXELS-WIFI991_edited.png

กล้องวงจรปิดใส่ซิม ติดไซเรน พูดโต้ตอบได้

คมชัด 3 ล้านพิกเซล เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi

991 4g.png

กล้องวงจรปิดใส่ซิม ติดไซเรน พูดโต้ตอบได้

คมชัด 3 ล้านพิกเซล เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi

New-Solar.png

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานแบบไร้สาย 100% คมชัด 4 ล้านพิกเซล

New-Solar.png

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานแบบไร้สาย 100% คมชัด 4 ล้านพิกเซล

bottom of page