ลงทะเบียนใบรับประกัน
Register warranty

💡 โปรดอ่าน : กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้อง   

เพื่อ ความรวดเร็วในการรับบริการหลังการขาย

#เบอร์โทรศัพท์ จะใช้เป็นรหัสลูกค้า   

ในการยืนยันระยะเวลาการรับประกัน

สินค้าที่สั่งซื้อ

คุณรู้จัก Pixels จากช่องทางไหน

กรุณาเลือก 1 ข้อ

ระยะเวลาที่รู้จัก Pixels 

กรุณาเลือก 1 ข้อ

© 2023 by HightLight Corporation Co.,Ltd.